Make your own free website on Tripod.com

מסע שורשים לגרמניה

הזומנו אני ומשפחתי לטקס גילוי מצבה לזכר נספי השואה בעיירה מונטבאוור שבגרמניה, בה התגוררה משפחתה מדורי דורות
דצמבר 2013

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית