Make your own free website on Tripod.com

משה פרומין

משה פרומין, אומן רב-גווני, עוסק בתחומי אומנות שונים. צילום, גילוף עץ ומוסיקה.  חוקר ויוצר כלי נגינה עתיקים, ומלמד במסגרות שונות. תערוכותיו זכו להערכה רבה הארץ ובעולם
אפריל 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית