Make your own free website on Tripod.com

על קצה השריפה

בשריפה האחרונה בכרמל גילינו את סיפור ההתמודדות של חברתנו לקבוצה פרידה לייש עם התוצאות הקשות והשיקום

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית