Make your own free website on Tripod.com

סיפורו של מחול
 
סדרת כתבות המספרת את התפתחות תרבות ריקודי העם והפולקלור בצפון הארץ, וזה לקראת הקמתו של מוזיאון בחיפה שיספר את סיפורו של מחול

כתבותיה של נעמי בק

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית