Make your own free website on Tripod.com

הפוקולרים

לתנועת הפוקולרים חברים מכל העולם. נציגיה באו למחלקה האונקולוגית בבית החולים האיטלקי בחיפה לסיע,לבדר, ולעודד את החולים
נובמבר 2007

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית