Make your own free website on Tripod.com

השופט נאמן

פסטיל"ב בלאו בקאילנה טובים שרה בעבר בהתנדבות במועדוני הגימלאים של מיל"ב, וכיום היא מגדלת דור חדש של זמרות וזמרים. הכתבה למעלה מדווחת על פסטיל"ב בביה"ס לאו בק משנת 2010.
 
הכתבה שתחתונה על פועלם של בני הזוג אילנה ודורון ופועלם בחינוך המוסיקלי

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית