Make your own free website on Tripod.com

סדרת כתבות על עולי אתיופיה

תעסוקת העולים מאתיופיה, היא בעיה דורשת פטרונות לא שגרתיים. יצאנו לבדוק מדוע רוב העולים המבוגרים נשארים ללא תעסוקה, ומתקיימים ע"ח הביטוח הלאומי
כתבה ראשית מחודש אוגוסט 2004
 

מצורפת כתבה (שנבראה מתוך הכתבה הראשית) המתמקדת בקליטתה של פרנוס וידרס
כתבתן של חנה קרן ו-נעמי בק מרץ 2005

כתבה ישנה יותר המספרת על חוג נשים אתיופיות הרוקמות במתנ"ס בנווה יוסף

מצורפת כתבה על עמותת אחים בוגרים המתמקדת על החשיבות בלהכיר מודל לחיקוי לילדי עולי אתיופיה, אשר רבים מהוריהים עדיין מתקשים על קליטתם בארץ
ע"פ בקשת העמותה, תורגמה הכתבה גם לאנגלית להקרנה בפני תורמים בחו"ל

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית