Make your own free website on Tripod.com

שייט בדנובה - על רקע הקהילה היהודית

הכתבה אספר על מעט על שייט בספינה בנהר הדנובה בו חצינו שלוש ארצות :אוסטריה סלובקיה והונגריה. ניתן בה דגש מיוחד על הזכרון ההסטורי של יהודי המקום

כתבתן של נעמי בק ו-רותי מירב - אוקטובר 2017

Enter supporting content here

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית