Make your own free website on Tripod.com

דני בק - 2000

כתבה שלא אני עשיתי
היא צולמה עוד לפני הצטרפותי לצוות זמן חיפה, ומציגה את בני, האומן דני בק

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית