Make your own free website on Tripod.com

המלחמה הראשונה שלי הנצחת עתרות

סיפורי האישי מסופר בסרט שעשיתי על ילדותי בכפר עטרות, שנפל ביום קום המדינה, וההשלכות על חיי מהאירוע
2006

הכתבה השניה עוסקת בהקמת אתר הנצחה למושב עטרות ומגיניו שהוקם בשנת 1912 , נעזב ביום הקמת המדינה לאחר 36 שנות התיישבות חלוצית. האתר נחנך למלאת 60 שנה לנפילת הישוב, במקביל לציון 60 שנות עצמאות ישראל

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית