Make your own free website on Tripod.com

עמוס יובל

אם אתם מבקרים במועדוני הגימלאים בחיפה ומגיעים לפתיחת תערוכות, ודאי פגשתם את עמוס יובל משלישיית עדי. הגענו לקיבוץ יגור על מנת להכיר את עמוס, ובעיקר לשמוע אותו מנגן
מאי 2006

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית