Make your own free website on Tripod.com

סוד במשפחה

לפנינו סיפור בלשי מיוחד במינו, על תעלומה כאובה מימי המנדט הבריטי לפני קום המדינה, לסיפור שנחשף כאן לראשונה, מחכים לפרסומו העתונות הכתובה, גופי שידור, הוצאת ספרים ותאטרון
יולי 2011

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית