Make your own free website on Tripod.com

לנצח אחי אחים שכולים

הסרט "לנצח אחי" הוכן לקראת כנס אחים שכולים, ומספר את סיפוריהם האישי של אותם אחים שהתלוננו על כך שהמערכת לא התייחסה אליהם ואת רוב התשומת לב הפנו אל ההורים שאיבדו את בניהם, והאחים השכולים נשכחו ונאלצו להתמודד עם האובדן לבדם

יוני 2007

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית