Make your own free website on Tripod.com

אחוה - בית הוצאה לאור

במאה ה-21, אנחנו כבר מספיק פתוחים לשלב נכים בעלי מוגבליות שונות בתעסוקה וביצירה. הכתבה שלפנינו מעידה על כך שתמיד ניתן לחדש . בבית ההוצאה לאור של עמותת "אחווה", כל העובדים אומנם נכים, אך המקום פועל כמפעל לכל דבר
כתבתן של נעמי בק ו-סילביה ליף , פברואר 2008

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית