Make your own free website on Tripod.com
מסיבה הוכרה לבני המאה בחיפה - גימליאדה 2007

 
במסגרת הגימליאידה המתקיימת כל שנה בחיפה, מתקיים גם אירוע לחגיגת בני המאה
נובמבר 2007

 פעילויות, אירועים למען הקהילה
 
 
 
 מרכזים ושירותים למען הקהילה
 
 
 חברה וקהילה
 
 
 ארגונים חברתיים
שולחן עגול - סדרת כתבות


 מטיילים

 

 אנשים וסיפורים
לחלום בשלבים - מומי אלמוג
  

 ארץ ישראל

צילום ועריכה
זמן חיפה
תקשורת קבילתית