Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

סדרת כתבות המרינה בחיפה
שלושה כתבתות של ציפי אילן
 
סדרה של שלוש כתבות המסבירות את סוגית המרינה שתוכננה לקום בחוף בת גלים שבחיפה. והמאבק של הגולשים והארגונים הירוקים בתוכנית, וגם אפשרות חלופית

כתבה ראשונה
המאבק נגד המרינה בחוף בת גלים - ספטמבר 2005
 
הסבר מקיף בנוגע למאבק הארגונים הירוקים והגולשים, הבעיות שבתוכנית, ופתרונות חלופיות

כתבה שנייה
נצחון המאבק נגד המרינה בחוף - מרץ 2006
 
לאחר החלטה של הולנת"א לא להקים מרינה בחוף בת גלים בחיפה, יצאו הגולשים והארגונים הירוקים לחגוג את נצחונם. הכתבה מביאה גם את תגובתו של רא העיר, וגם את האפשריות העתיד, מה לעשות עם החוף הצפוני מערבי של חיפה

כתבה שלישית
מרינה בחוף בה"ד חיל הים - אפריל 2006
 
מרינה כבר לא תקום בחוף בת גלים, אך יש אפשרות ותוכנית להקימה בחוף בה"ד חיל הים כשיתפנה. הכתבה מדגימה תוכנית כוללת שתשדרג את כל שכונת בת גלים

קישורים לכתבות נוספות של ציפי אילן
 

Report about the POLINOM

 
הפולינום הוא מתחם ענק שחיל הים עומד להקים צפונית לשובר הגלים בנמל חיפה, אז מדוע הוא מעורר עימות כ"כ חריף בין משרד הבטחון לעיריה
פברואר 2009

 

Haifa Beach Promenade

חוף הבה"ד וחוף בת גלים הם חלק ממסלול של פרויקט : י
 
ושביל האופניים שיוביל מהחוץ השקט בצפון עד החופים הדרומיים של חיבעתיד  גם עד עתלית

go to "MILAV" information page