Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

התערבות האדם בטבע כתבתה של ורדה אנגל

בשנים האחרונות חל שיפור במי הים שבחופי חיפה. השינוי לטובה בא עקב הרשויות שעוקפות  חוקים ומשגחים על מגבלות. בכתבה נבחן את השפטת האדם על הטבע, במעשיפ הקנטים ביותר ותוצאותיהם הכלליות - צולם במהלך שנת 2005

 

מצורף קישור לכתבה על נוער חוקר ימים על המכון בשקמונה

באתר ניתן לצפות גם בסדרה שלמה של כתבות הנועגות לסוגיית המרינה בחיפה

go to "MILAV" information page