Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

מפגש ביה"ס הריאלי בואדי לותם כתבתה של יהודית יחזקאלי

באירוע שהתקיים בגן חיות חיפה, ילדי בית ספר הראלי בחיפה זוכים בהוקרה על תרומתם לטיפול וניקיון ואדי לוטם הסמוך לגן חיות
אפריל 2006

go to "MILAV" information page