Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

רוכבים בשביל הקישון  כתבתו של שמואל נחום

כתבות ומאמרים בנושא נחל הקישון בדרך כלל מציגים מציאות שלילית מאד. אבל זה לא חייב להיות כך ! על האפשרויות החיוביות יותר בכתבה שלפנינו. רשות נחל הקישון ארגנה אירוע רכיבת אופניים לאורך הנחל על מנת לעורר מודעות לכך שאפשר לפתח את הנחל להנאת הציבור
מאי 2010
 
 
כתבות מצורפות
 
אחת הכתבות הראשונות ששודרו בזמן חיפה, גם כן של שמואל נחום, על  תחביב רכיבת אופניים

 
מצורפת  הכתבה הראשונה שאי פעם שודרה במגזין זמן חיפה,  (1997) על הדייג בנחל הקישון

go to "MILAV" information page