Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

בעקבות ספריה של יהודית קציר  כתבתה של צפורה מימון

מרכז הכרמל הוא בעיניי רבים מקום של בילוי, פקקי תנועה ובעיות חניה. אך לסופרת ילידת חיפה כיהודית קציר, הוא יכול להיות מקור השראה
דצמבר 2011
 

go to "MILAV" information page