Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

שחרור חיפה במלה"ע הראשונה  כתבתה של צפורה מימון

ב-23 לספטמבר 1918 , שבועות ספורים לפני תום  של מלה"ע הראשונה,  שוחררה חיפה מ-402 שנות שלטון עות'מאני. הארוע זכה רק להערת שוליים בספרי ההסטוריה. מה באמת קרה שם ? מי היו משחררי חיפה ? מי הוא גיבור חיפה ?..... י
דצמבר 2011

go to "MILAV" information page