Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

הדינוזאורים בחיפה - כתבתה של יהודית יחזקאלי

ראיתם מי הגיעו לחיפה ?  י
שישים דינוזאורים מיניאטורים מלאו את רחובות וככרות העיר
לרגל תערוכה הראשונה מסוגה בארץ

go to "MILAV" information page