Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

חוגגים עם הבהאים - כתבותיה של ציפי אילן

יופי של יום
באפריל 2009 הזמינה קהילת הבהאים את הציבור אל הגנים בחיפה ע"מ לחגוג איתם את הכרזת אונסקו על הגנים בחיפה ועכו כאתרי מורשת עולם

ההפלגה החגיגית לעכו
בקיץ 2009 התקיימה הפלגה חגיגית מחיפה לעכו שחתמה את אירועי הכרזת אונסקו על אתרי הבהאים בשתי הערים כאתרי מורשת עולם

כיכר אונסקו לסובלנות ולשלום
בעקבות צירוף גני הבהאים לרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו. החליטה מועצת עירית חיפה לקרוא למעגל התנועה שבשער הכניסה התחתון לגני הבהאים, כיכר אונסקו לסובלנות ולשלום. הטכס להענקת השם התקיים  ב-29 במאי 2011 בהשתתפותם של נציגי הקהילה הבהאית,  עירית חיפה וארגון אונסקו
יוני 2011

דת הבהאי
מצורפת למטה כתבת ארכיון משנת 1998 המספרת על הדת

אלברט לינקולן, פרופ' משה שרון, שמעון לנקרי, פרופ' מייק טרנר

go to "MILAV" information page