Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

כתבה שלישית בסדרת המרינה
עתיד חוף הבה"ד של חיל הים
 
מרינה כבר לא תקום בחוף בת גלים, אך יש אפשרות ותוכנית להקימה בחוף בה"ד חיל הים
כשיתפנה. הכתבה מדגימה תוכנית כוללת שתשדרג את כל שכונת בת גלים
אפריל 2006

כתבות קורות
שלושה כתבתות של ציפי אילן
 
סדרה של שלוש כתבות המסבירות את סוגית המרינה שתוכננה לקום בחוף בת גלים שבחיפה. והמאבק שהפגינו ארגוני הגולשים והירוקים כנגד התוכני, ובסוף האפשרות להקימה בחוף הבה"ד

go to "MILAV" information page