Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

החלילן עמוס יובל כתבתה של נעמי בק

אם אתם מבקרים במועדוני הגימלאים בחיפה ומגיעים לפתיחת תערוכות, ודאי פגשתם את עמוס יובל משלישיית עדי. הגענו לקיבוץ יגור על מנת להכיר את עמוס, ובעיקר לשמוע אותו מנגן
יוני 2006

go to "MILAV" information page