Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

זיהום אוויר בחיפה  כתבתה של ציפי אילן

כתבה מקיפה מאד על מזהמי האוויר בחיפה, והתכוניות העתידיות לשפר את רמת איכות האוויר בעיר

go to "MILAV" information page