Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

אחוה - בית הוצאה לאור - כתבתן של סילביה ליף ו-נעמי בק

במאה ה-21, אנחנו כבר מספיק פתוחים לשלב נכים בעלי מוגבליות שונות בתעסוקה וביצירה. הכתבה שלפנינו מעידה על כך שתמיד ניתן לחדש . בבית ההוצאה לאור של עמותת "אחווה", כל העובדעים הם נכים, אך המקום פועל כמפעל לכל דבר

אוקטובר 2008

מצורפת גם כתבה המספרת על עמותת אחוה
 
אפשר גם אחרת - כתבתה של  נעמי בק
 
הכתבה באה לתרום ליצירת חברה מודעת יותר, הוגנת ערכית ומוסרית יותר לנכים בישראל

הכתבה באה לתרום ליצירת חברה מודעת יותר, הוגנת ערכית ומוסרית יותר לנכים בישראל

go to "MILAV" information page