Make your own free website on Tripod.com

zman-haifa-logo.jpg

נוגעים בשמיים  כתבתה של צפורה מימון

הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל בטכניון היא יחודית לנושאים אלו בארץ. כיצד הוקמה והאם מלאה את הציפיות שתלו בה ? בכנס של 50 המחזורים הראשונים של הפקולטה, ניסו מוריה ובוגריה לענות על שאלות אלו
ימאי 2010

 
 
מצורפת כתבה נוספת
תולדות התעופה בצפון הארץ
כתבתה של צפורה מימון  הסוקרת טיול של חברי האגודה למדעי התעופה והחלל בצפון הארץ, במקומות שהיו לציוני דרך בתעופה הישראלית
אפריל 2010

go to "MILAV" information page